Kontakt

Nazwa firmy: PROFILAB spółka jawna

Siedziba firmy: 02-295 Warszawa, ul. Emaliowa 28

Biuro Handlowe: czynne w godz. 07.30 – 15.30
ul. Emaliowa 28, budynek F
GPS N 52010’10”, E 20055’16”

Telefon +48 22 822 48 42, +48 22 822 48 44

Fax: +48 22 822 48 43

Dział sprzedaży: wew. 21;   profilab@profilab.com.pl

Dział przetargów: wew. 22;   przetargi@profilab.com.pl

Dział handlowy: wew. 24;   handel@profilab.com.pl

Dział administracji i finansów: wew. 25;   adm@profilab.com.pl