O firmie

Logo firmy PROFILAB pojawiło się na polskim rynku 1 października 1995 roku. Czas jaki upłynął od tego dnia jest czasem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to zasługą konsekwentnej realizacji postawionych przez kierownictwo firmy celów

  • kompleksowość oferty,
  • towary po możliwie niskich cenach,
  • wyroby tylko wysokiej jakości,
  • profesjonalna obsługa klientów.

Od początku działalności specjalizujemy się w produkcji i handlu jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych dla laboratoriów analitycznych służby zdrowia. 

Stale poszerzana oferta zaspokaja, w coraz większym zakresie, również potrzeby laboratoriów przemysłowych, naukowych, weterynaryjnych, spożywczych czy też ochrony środowiska.

Ofertę handlową PROFILAB-u można podzielić na następujące grupy:

  • wyroby z tworzyw sztucznych (probówki, probówki z odczynnikami, pipetki, końcówki do pipet, naczynka, kuwety, szalki itd.),
  • wyroby szklane (probówki, szkiełka mikroskopowe, kapilary, zlewki, kolby, szalki, urometry itd.),
  • przyrządy i urządzenia laboratoryjne (pipety mechaniczne i elektroniczne, dozowniki, wirówki, czasomierze, mieszadła itd.),
  • wyroby o charakterze pomocniczym (pisaki, nalepki, pojemniki, płyny dezynfekcyjne, statywy, koszyki do sterylizacji, itd.).

Produktem, z którego jesteśmy najbardziej znani, bez wątpienia są probówki z odczynnikami do analiz krwi tj. probówki do badań hematologicznych, układu krzepnięcia, oznaczania poziomu glukozy i mleczanów oraz do szybkiego wykrzepiania. Probówki te produkowane są w szerokim zakresie pojemności oraz w dwóch systemach (kodach) kolorystycznych tj. według normy DIN oraz zaleceń normy ISO. Zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej, każda probówka posiada naklejkę, która umożliwia łatwe i wygodne naniesienie danych dotyczących pacjenta, oddziału szpitalnego itp. Własna produkcja probówek oraz unikatowa, nowoczesna i niezawodna technologia zapewniają im niezmiennie wysoką jakość. Wystarczy powiedzieć, że roczna sprzedaż wyraża się w milionach sztuk.

Nowością w naszej ofercie są probówki z odczynnikami w wersji podciśnieniowej tzw. systemu zamkniętego. Ich wytwórcą jest znana włoska firma o długoletnim doświadczeniu w produkcji wyrobów laboratoryjnych. System podciśnieniowy zapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i personelu medycznego – brak możliwości kontaktu z krwią. W dobie zagrożeń wieloma chorobami przenoszonymi przez krew ułatwia to rozwiązanie wielu problemów wynikających z zarażeń.

Jak już wspomniano wcześniej zaopatrujemy nie tylko zakłady diagnostyki laboratoryjnej służby zdrowia. I tak, bogaty wybór pałeczek do wymazów, płytek Petriego, ez czy różnego typu naczynek sterylnych pozwala na dokonywanie badań z zakresu mikrobiologii.

Użycie wysokiej jakości pipet automatycznych wraz ze sterylnymi końcówkami (również w wersji z filtrem wolnych od DNA-azy i RNA-azy), płytek titracyjnych oraz radiacyjnie sterylizowanych probówek, naczynek i szalek daje pewność bezbłędnego – od strony sprzętowej – przeprowadzenia badania w nawet najbardziej wymagających laboratoriach naukowych.

Potwierdzeniem właściwej jakości oferowanych przez nas wyrobów jest stała weryfikacja ich parametrów użytkowych dokonywana w przedsiębiorstwie oraz przez zewnętrzne jednostki certyfikacyjne.

Fachowa i sprawna obsługa klientów jest jednym z podstawowych elementów naszego działania. Kontaktując się z działem handlowym firmy zawsze można uzyskać pełną informację o wyrobach z oferty handlowej. Zamówienia przyjmowane są drogą pocztowa, faksem, przez telefon oraz pocztą elektroniczną. Staramy się, aby ich realizacja mieściła się w 5 dniach roboczych. Przesyłki dostarczane są poprzez kurierów lub, rzadziej, pocztą. Na terenie Warszawy i okolicy towar dostarczany jest bezpłatnie, przy użyciu transportu własnego firmy. 

Mając na uwadze trudną sytuacje finansową w służbie zdrowia, stosujemy wydłużone terminy zapłaty. W przypadku długotrwałych kontaktów handlowych proponujemy upusty cenowe oraz specjalne formy płatności.

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez PROFILAB s.c.

na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

                Administratorem Państwa danych osobowych jest Profilab spółka jawna z siedzibą

02-295 Warszawa, ul. Emaliowa 28.

Dane kontaktowe:
numer telefonu: 22 822 48 42,
adres e-mail: adm@profilab.com.pl

                Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcie i realizacja umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).;

b) sprzedaż produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) obsługa płatności i rozliczeń – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. obowiązek ustawowy ciążący na Administratorze, wynikający w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości; 

d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
e) udzielanie odpowiedzi na pisma i żądania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.


Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym,
b) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Zgodnie z RODO, macie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)  usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO,

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).